Terug

Hoe circulaire PR en marketing samenwerking bevorderen

Annerieke Kamphuis

Samen met organisatie-, gedrags- en vitaliteitdeskundige Richard van Nessen heb ik de afgelopen negen maanden verschillende modellen ontwikkeld om de diverse disciplines beter samen te laten werken. Intern én met klanten: een model voor het in kaart brengen van organisatietypen, een model voor meetbaarheid en een model voor continuïteit. De modellen zijn afzonderlijk te gebruiken, maar ook complementair en circulair. We zitten nu middenin het interne trainingsprogramma.

Circulaire PR en circulaire marketing

Een van die modellen is een circulair PR- en marketingmodel waarbij we het gewenste rendement van onze klant centraal stellen nadat we de hulpvraag heel helder hebben gekregen. De tools die we vervolgens inzetten zijn er allemaal op gericht dit rendement te halen. In mijn ideale wereld maakt het dus niks meer uit of dat van oudsher een PR- of een marketingtool is. Het verhaal van de klant staat hierbij centraal. En wij weten hoe en waar je het moet vertellen om succesvol te zijn.

Belangrijk onderdeel van het meetbaarheidsmodel is wederzijds respect tussen ons en de klant: meetbaarheid en snelheid in relatie tot het beoogde rendement en de kwaliteit moet voor iedereen acceptabel zijn.

De nieuwe modellen maken het mogelijk het hoogste rendement te behalen op basis van maatwerk, helderheid en respectvolle communicatie. Daarnaast bevorderen ze de interne samenwerking tussen PR en marketing. Ook komen we binnenkort met een quickscan op de markt voor bedrijven die een hulpvraag hebben op communicatiegebied en een kwalitatief advies hierover willen.

De circulaire modellen waren de afgelopen tijd eveneens intern toepasbaar, tijdens en nadat ik Whizpr overnam. Het fijne is dat er weinig zaken in dit veranderingsproces hebben plaatsgevonden die ik niet had verwacht. En de enkele verrassing die op mijn pad kwam, is uiteindelijk niet voor niks geweest. Mijn belangrijkste lessen van het afgelopen half jaar: dichtbij jezelf blijven en op basis daarvan keuzes maken. Dit voelt het beste en levert het meeste plezier en rust op. En door verandering wordt een hoop helder: met wie heb ik een band (en met wie dus niet), nieuwe vriendschappen ontstaan, en nieuwe kwaliteiten komen bovendrijven in mijn team. Mooi om te zien dat talenten die tot dan toe niet tot bloei kwamen, ineens oppoppen door de ruimte en het vertrouwen die ontstaan door de verandering.

Het was soms een kunst me niet te laten leiden door mijn omgeving, haar aannames, mijn eigen overtuigingen, en goedbedoelde maar slecht voelenden adviezen, maar het heeft ertoe geleid dat ik blij ben waar ik nu sta met mijn team.

Zoals ik al zei, betekent verandering ook een behoefte aan andere kwaliteiten. We mogen alvast twee nieuwe Whizprs welkom heten die perfect passen in onze geïntegreerde manier van werken.

Stay tuned!

HET NIEUWE WHIZPR: HOE VERANDERING DEUREN OPENDE NAAR NIEUWE SAMENWERKINGEN

Share this:

Tags

Visie
>
Volgende blog Het nieuwe Whizpr: hoe verandering deuren opende naar nieuwe samenwerkingen