Easy Systems

EEN SNELGROEIENDE LEVERANCIER VAN PURCHASE TO PAY-SOFTWARE

Easy Systems is partner in het digitaliseren van de finance in het MKB+. Het bedrijf ontwikkelt daartoe software voor het optimaliseren van het purchase to pay proces. Dit is het proces van aankoopaanvraag tot betaling, en alle tussenliggende handelingen. De software van Easy Systems helpt organisaties om hun processen efficiënter, inzichtelijker en overzichtelijker te maken en om zo kostenvoordelen te behalen.

Easy Systems Whizpr

1. Uitdaging

EEN TRADITIONELE DOELGROEP OVERTUIGEN

Waar digitalisering in veel markten al volop plaatsvindt, is de financiële sector nog vrij terughoudend. De financieel manager houdt graag controle over zijn bedrijfsgevoelige data. Financiële processen vinden daarom in veel gevallen nog handmatig plaats en niet digitaal, laat staan vanuit de cloud. Easy Systems weet maar al te goed welke voordelen een geautomatiseerd proces kan bieden voor het MKB+, maar moet zijn doelgroep hiervan overtuigen.

 

2. HULPVRAAG

IS ONZE CUSTOMER JOURNEY OPTIMAAL INGERICHT?

Easy Systems gelooft net als Whizpr in inbound marketing en creëerde al vóór onze samenwerking veel content voor de website, campagnes en ter publicatie bij mediapartners. Easy Systems vroeg ons te onderzoeken welke verbeterpunten er waren met betrekking tot hun customer journey. Was de content sterk genoeg? En werd in de gehele customer journey – van awareness, consideration tot en met decision – het juiste verhaal verteld aan de juiste doelgroep?

3. ONZE AANPAK

STEL JE OP ALS HELPER VOOR JE DOELGROEP

Whizpr gelooft in een outside-in benadering: verdiep je in (en communiceer over) de uitdagingen en behoeftes van je doelgroep en stel je eigen organisatie als helper op. Dit pasten we toe in diverse in elkaar verweven campagnes waarin content de basis vormde en elke fase van de customer journey op elkaar aansloot. Dankzij SEO- en SEA-optimalisatie en goed afgestemde online activatie realiseerden we blijvende groei in het webverkeer: zowel kwalitatief als kwantitatief.

Lees hier meer over wat wij doen 

4. RESULTATEN

MEER KWALITATIEF VERKEER LEIDT TOT 10 % GROEI IN ÉÉN JAAR TIJD

In het eerste jaar van onze samenwerking zagen we een toename in het organisch verkeer van 17%. Dat het verkeer ook kwalitatief beter bleek, was terug te zien in een toename van 6% van de gemiddelde tijd op de pagina. Het aantal downloads van whitepapers, brochures en het aantal contactaanvragen lag ook 10% hoger dan het jaar ervoor.

“Ik zocht een partner die kritisch met ons mee kon denken en ons kon adviseren in de koers die we uitgezet hadden. Dit alles vond ik bij Whizpr.”

TINEKE VAN DE WEERD
MARKETING DIRECTEUR BIJ EASY SYSTEMS

17 % groei organisch verkeer
34 % groei uniek paginabezoek
6 % groei tijd per pagina
10 % groei aantal downloads en contactaanvragen

benieuwd

naar de hele klantcase?

Stuur me de hele klantcase in pdf 

>
Volgende case VMware – Cross Cloud