Terug

Meten van succes in communicatie

Als bureau meten wij altijd de impact van onze activiteiten. Naast kwantitatieve KPI’s als aantal knipsels, bereikscijfers, impressies, mediawaarde, aantallen fans, views, shares etc vinden wij het noodzakelijk ook de kwaliteit van de activiteiten te meten. Inmiddels hanteren we een systeem om de PR-waarde van de coverage te meten, waarin factoren als beeld, messaging, positie e.d. in meegenomen worden. Tevens gebruiken we analyses van Coosto om de activiteiten online te duiden en gebruiken we Google Analytics om de activiteiten te sturen op website- en blogniveau. Maar is dit voldoende? De roep om ROI blijft, ook al is die vaak discutabel.

Google Analytics
Maar goed, de inzet van Analytics kan altijd beter om de ROI van onze werkzaamheden aan te tonen. Daarom heeft het Digital-team twee dagen inspiratie opgedaan tijdens het Google Analytics User Conference. Ik ben meegegaan tijdens de conferentiedag om mijn eigen kennis op Analytics gebied bij te spijkeren en te horen of er ‘magic’ KPI’s zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Ouderwets heb ik weer eens heerlijk met mijn oren zitten klapperen bij de meer specialistische keynote waar de codes je om de oren vlogen. Heerlijke nerdiness, maar dat terzijde 😉 De meeste KPI’s die genoemd werden, waren kwantitatief van aard.

10% techniek, 90% mens
Voornaamste mantra dat door alle sprekers herhaald werd, is dat het maar voor 10% om techniek gaat en het menselijke inzicht voor 90% waarde geeft aan de metingen die je doet met analytische software. Dus het is de mens die de doelen stelt, de filters aanmaakt, de analyse doet en zorgt voor de bijsturing. Dus wat wij, als professionals op ervaring en onderbuikgevoel al doen, wordt met analytics inzichtelijk gemaakt met cijfers. Nog steeds kwantitatief, maar het helpt wel om het advies te onderbouwen. En zo getweakt dat je er daadwerkelijk mee kan werken.

Kwaliteit content
Uiteindelijk gaat het nog steeds om de kwaliteit van de content. Daar werd tijdens het congres niet zo heel veel aandacht aan besteed. De enige conclusie die de verschillende sprekers trokken, is dat content moet aansluiten bij de behoefte van de lezer. Logisch. De cijfers laten voor een deel zien waar de informatiebehoefte ligt van de bezoeker van bijvoorbeeld je website of blog. Je webcontent daarop aanpassen is een goede manier om die lezers beter van dienst te zijn met informatie. Je krijgt inzicht in hoe zij de funnel doorlopen, waar ze binnenkomen en waar ze afhaken.

Onderbuikgevoel
Naast deze kwalitatieve gegevens gebruiken in de communicatiestrategie, blijft het voor ons de schone taak de potentiële klant via vele verschillende podia te beïnvloeden. Want hoe een koe een haas vangt, blijft altijd een vraag die met cijfertjes niet te beantwoorden is. Dat is jarenlange ervaring én onderbuikgevoel bij het bepalen welke content relevant is en welke niet.

Share this:

>
Volgende blog Effectieve content-strategie? Vergeet de schrijver niet